Alati pristupačnosti

(047) 542 700 

dom@domsvantun.hr

Kukuljevićeva 2, Karlovac 47000

Image

logo32b


Zakoni i propisi iz područja djelovanja

 

Poslovanje Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun temelji se na zakonima i drugim propisima kojima se uređuje područje djelovanje i to na:

   • Zakonu o socijalnoj skrbi (NN br. 157/2013; 152/2014 i 99/2015)
   • Zakonu o ustanovama (NN br. 76/1993; 29/1997; 47/1999 i 35/2008)
   • Obiteljskom zakonu (NN br. 103/2015)
   • Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/2008; 71/2010; 139/2010; 22/2011; 84/2011; 154/2011; 12/2012; 35/2012; 70/2012; 144/2012; 82/2013; 159/2013; 22/2014 i 154/2014)
   • Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/2013 i 137/2013)
   • Zakonu o radu (NN br. 93/2014)
   • Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/2014; 118/2014 i 154/2014)
   • Zakonu o hrani (NN br. 81/2013 ; 14/2014 i 30/2015)
   • Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105/1997; 64/2000; 65/2009 i 125/2011)
   • Zakonu o proračunu (NN br. 87/2008; 136/2012 i 15/2015)
   • Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/2010 i 19/2014)
   • Zakonu o doprinosima (NN br. 84/2008; 152/2008; 94/2009; 18/2011; 22/2012; 144/2012; 148/2013; 41/2014 i 143/2014)
   • Ovršnom zakonu (NN br. 112/2012; 25/2013 i 93/2014)
   • Zakonu o porezu na dohodak (NN br. 177/2004; 73/2008; 80/2010; 114/2011; 22/2012; 144/2012; 43/2013; 120/2013; 125/2013;148/2013; 83/2014 i 143/2014)
   • Zakonu o platnom prometu (NN br. 133/2009 i 136/2012)
   • Zakonu o plaćama u javnim službama (NN br. 27/2001 i 39/2009)
   • Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 40/2014)
   • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 66/2015)
   • Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije domova socijlane skrbi, te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima (NN br. 47/2002)
   • Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe (NN br. 121/2000)
   • Pravilnik o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 29/1998)
   • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 30/1999)
   • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (NN br. 38/2004)
   • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 115/2015)
   • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015)
   • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 93/2015)
   • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 135/2015)
   • Pravilnik o proračunskim klasiifikacijama (NN 26/2010)
   • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasiifikacijama (NN 120/2013)
   • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/2009)
   • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 142/2014)
   • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/2012)
   • Dodatak 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/2012)
   • Dodatak 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 150/2013)
   • Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 42/2014)
   • Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi (NN br. 66/2015)

 

logoSVAa

Adresa

Kukuljevićeva 2, 47000 Karlovac

Kontakt telefon

 +385 (0) 47 542 700 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI ANTUN 

Kukuljevićeva 2 
47000 Karlovac

Telefon

047 542 700 

Elektronička pošta

dom@domsvantun.hr

OIB:54912090749 
IBAN:HR2324020061100672873 
Za uplate iz inozemstva: SWIFT/BIC:ESBCHR22

Image
Obavijest o kolačićima
Obavijest o kolačićima

www.dom-svantun.hr koristi kolačiće (cookies) za omogućavanje funkcionalnosti same stranice. Klikom na Prihvaćam kolačiće slažete se s korištenjem kolačića.