Alati pristupačnosti

(047) 542 700 

dom@domsvantun.hr

Kukuljevićeva 2, Karlovac 47000

Image

  # Najave sjednica           # Zaključci sa sjednica  

  

logo32b


Upravno vijeće

 

Upravno vijeće upravlja Domom i nadzire njegov rad. Ima pet članova od kojih tri imenuje osnivač kao svoje predstavnike a jednog imenuje na prijedlog korisnika. Predstavnika radnika biraju sami radnici. Upravno vijeće svoje poslove obavlja na sjednicama koje saziva i njima predsjeda predsjednik, u skladu s odredbama Poslovnika o radu.

Članovi Upravnog vijeća imenovani u prosincu 2021.g. na vrijeme od 4 godine su:

 1. Tatajana Farkaš Radočaj, prof.psih., predsjednica
 2. Ana Župančić Žunac, univ.bacc.nov., struč.spec.oec., zamjenica predsjednice
 3. Biserka Božić, član
 4. Darinka Čulig, član (predstavnica korisnika)
 5. Nedeljka Bodrožić, prvostupnik fizioterapeut, član (predstavnica radnika)

 

 


Najave sjednica

 

73. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 27. lipnja 2024. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se slijedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 72. sjednice Upravnog vijeća
  • Izvještavanje članova Upravnog vijeća o trenutnom financijskom stanju Doma
  • Razno

Objavljeno: 25.06.2024.


72. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 29. svibnja 2024. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se slijedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 71. sjednice Upravnog vijeća
  • Izvješće o usvajanju I. Izmjena financijskog plana za 2024. godinu
  • Razno

Objavljeno: 21.05.2024.


71. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 16. travnja 2024. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 70. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje I. Izmjene financijskog plana za 2024. godinu
  • Razno

Objavljeno: 15.04.2024.


70. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 04. travnja 2024. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 69. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje II. Izmjena plana nabave za 2024. godinu
  • Razno

Objavljeno: 03.04.2024.


69. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 12. ožujka 2024. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 68. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje Odluke o stavljanu izvan snage svih odluka i akata vezano za plaću i dodatke na plaću
  • Razno

Objavljeno: 11.03.2024.


68. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 05. ožujka 2024. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 67. sjednice Upravnog vijeća
  • Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu za 2023. godinu
  • Donošenje plana i programa rada za 2024. godinu
  • Usvajanje izvješća unutarnjeg nadzora za 2023. godinu
  • Razno

Objavljeno: 04.03.2024.


67. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 28. veljače 2024. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 66. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje godišnjeg plana rada 2024- intrahospitalne infekcije
  • Usvajanje izvješća bolničkih infekcija za 2023. godinu
  • Usvajanje financijskog izvještaja za 2023. godinu i bilješke
  • Izvještaj o izvršenju financijskog plana
  • Donošenje prijedloga I. rebalansa financijskog plana
  • Donošenje odluke o raspodjeli rezultata
  • I. izmjena plana nabave za 2024. godinu
  • Razno

Objavljeno: 23.02.2024.


66. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 31. siječnja 2024. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 65. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
  • Razno

Objavljeno: 24.01.2024.


65. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 18. prosinca 2023. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 64. sjednice Upravnog vijeća
  • Financijski plan za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu uz obrazloženje usvojen na Županijskoj skupštini
  • Prijedlog III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu
  • Plan nabave za 2024. godinu
  • Odluka o davanju ovlaštenja ravnateljici Doma
  • Razno

Objavljeno: 13.12..2023.


64. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 14. studenoga 2023. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 63. sjednice Upravnog vijeća
  • IV. izmjene plana nabave
  • Razno

Objavljeno: 07.11.2023.


63. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 13. listopada 2023. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 62. sjednice Upravnog vijeća
  • Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2024. - 2026.godinu
  • Razno

Objavljeno: 09.10.2023.


62. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 29. rujna 2023. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 61. sjednice Upravnog vijeća
  • II. Izmjene financijskog plana za 2023. godinu

Objavljeno: 26.09.2023.


61. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 31. srpnja 2023. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 60. sjednice Upravnog vijeća
  • Usvajanje izvještaja o izvršenju financijskog plana siječanj-lipanj 2023. godine
  • Donošenje III. Izmjene plana nabave

Objavljeno: 26.07.2023.


60. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 14. srpnja 2023. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 59. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje Pravilnika o radu Doma
  • Donošenje odluke o iznajmljivanju poslovnog prostora
  • Usvajanje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Doma

Objavljeno: 07.07.2023.


57. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 26. svibnja 2023. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 56. sjednice Upravnog vijeća
  • II. izmjene plana nabave

Objavljeno: 23.05.2023.


56. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 11.travnja 2023. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 55. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje I. izmjena Plana nabave

Objavljeno: 05.04.2023.


55. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 24.ožujka 2023. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 54. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje Statuta usklađenog s aktualnim Zakonima
  • Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu za 2022. godinu
  • Donošenje plana i programa rada za 2023. godinu
  • Donošenje odluke o rasporedu rezultata prema godišnjem obračunu za 2022. godinu
  • Usvajanje obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2023. – 2025. godine
  • Usvajanje izvješća bolničkih infekcija za 2022. godinu
  • Usvajanje izvješća unutarnjeg nadzora za 2022. godinu

Objavljeno: 22.03.2023.


54. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 09.veljače 2023. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 53. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje prijedloga novog Statuta usklađenog s aktualnim Zakonima
  • Donošenje pokazatelja financijskog poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020/2021/2022. godine

Objavljeno: 07.02.2023.


53. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 27. siječnja 2023. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 52. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje odluke o poništenju natječaja za zakup poslovnog prostora od 17. siječnja 2023. godine
  • Donošenje nove odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora-kafića

Objavljeno: 22.01.2023.


52. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 17. siječnja 2023. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 51. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora-kafića
  • Razno

Objavljeno: 13.01.2023.


 

 51. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 22.prosinca 2022. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 50. sjednice Upravnog vijeća
  • Financijski plan za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu uz obrazloženje
  • III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu
  • Plan nabave za 2023. godinu
  • Odluka o davanju ovlaštenja ravnateljici Doma
  • Razno

Objavljeno: 18.12.2022.


50. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 30.studenoga 2022. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 49. sjednice Upravnog vijeća
  • Usvajanje VI. izmjena Plana nabave za 2022. godinu

Objavljeno: 25.11.2022.


49. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 21. listopada 2022. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 48. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana

Objavljeno: 18.10.2022.


48. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 30. rujna 2022. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 47. sjednice Upravnog vijeća
  • Usvojene V. izmjene Plana nabave za 2022. godinu

Objavljeno: 27.09.2022.


47. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 19. kolovoza 2022. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 46. sjednice Upravnog vijeća
  • Utvrđivanje prijedloga povećanja cijene usluga Doma

Objavljeno: 16.08.2022.


46. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 30.lipnja 2022. godine. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 45. sjednice Upravnog vijeća
  • Usvajanje IV. izmjene Plana nabave za 2022. godinu

Objavljeno: 28.06.2022.


45. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 27. svibnja 2022. godine u prostorijama Doma. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 44. sjednice Upravnog vijeća
  • Usvajanje III. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
  • Donošenje odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija Doma

Objavljeno: 25.05.2022.


44. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 29. travnja 2022. godine u prostorijama Doma. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 43. sjednice Upravnog vijeća
  • Usvajanje I. izmjene Financijskog plana za 2022. godinu
  • Usvajanje II. izmjene Plana nabave za 2022. godinu

Objavljeno: 25.04.2022.


43. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 29. ožujka 2022. godine u prostorijama Doma. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 42. sjednice Upravnog vijeća
  • Usvajanje Odluka o rasporedu rezultata prema godišnjem obračunu za 2021. godinu
  • Usvajanje I. izmjene Plana nabave za 2022. godinu

Objavljeno: 28.03.2022.


42. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 25. veljače 2022. godine u prostorijama Doma. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 41. sjednice Upravnog vijeća
  • Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2021. godinu
  • Usvajanje Plana i programa rada Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2022. godinu
  • Izvještaj voditeljice Odjela njege i brige o zdravlju o praćenju infekcija povezanih s zdravstvenom skrbi u Domu tijekom 2021. godine i donošenje Plana praćenja infekcija u 20241. godini
  • Izvještaj ravnateljice o unutarnjem nadzoru provedenom u 2021. godinu

Objavljeno: 22.02.2022.


41. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 28. siječnja 2022. godine u prostorijama Doma. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 40. sjednice Upravnog vijeća
  • Usvajanje financijskih rezultata Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun za 2021. godinu
  • Izvješće o javnoj nabavi provedenoj za 2022. godinu
  • Donošenje odluke o prihvaćanju ponude za meso i mesne proizvode - grupa 1

Objavljeno: 25.01.2022.


40. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 27. prosinca 2021. godine u prostorijama Doma. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 39. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje odluke o III. Izmjenama Financijskog plana za 2021. godinu
  • Donošenje Financijskog plana za 2022. godinu
  • Donošenje odluke o davanju ovlaštenja ravnateljici za postupke javne i jednostavne nabave u 2022. godini
  • Donošenje odluke o članovima Povjerenstva pružatelja usluge socijalne skrbi za kontrolu i sprečavanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi (bolničke infekcije)

Objavljeno: 23.12.2021.


39. sjednice Upravnog vijeća Doma održat će se 15. studenoga 2021. godine u prostorijama Doma. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje Plana nabave za 2022. godinu
  • Donošenje odluke o davanju u zakup poslovnih prostora Doma
  • Utvrđivanje prijedloga povećanja cijena usluga koje pruža Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun

Objavljeno: 12.10.2021.


38. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 20. listopada 2021. godine u prostorijama Doma. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 37. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja/ice Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun

Objavljeno: 18.10.2021.


37. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 29. rujna 2021. godine u prostorijama Doma. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 36. sjednice Upravnog vijeća
  • II. izmjene Financijskog plana za 2021. godinu

Objavljeno: 28.09.2021.


36. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 24. kolovoza 2021. godine u prostorijama Doma. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 35. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun

Objavljeno: 20.08.2021.


35. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 27. srpnja 2021. godine u prostorijama Doma. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Upravnog vijeća
  • III. izmjene Plana nabave za 2021.godinu

Objavljeno: 23.07.2021.


 34. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 30. lipnja 2021. godine telefonskim putem. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Upravnog vijeća
  • Izbor člana Upravnog vijeća - korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun

Objavljeno: 28.06.2021.


33. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 27. svibnja 2021. godine, u prostorijama Doma. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Upravnog vijeća
  • Donošenje odluke o raspisivanju i objavi natječaja za izbor ravnatelja/ice Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun

Objavljeno: 26.05.2021.


32. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 28. travnja 2021. godine telefonskim putem. Na predmetnoj sjednici predložiti će se sljedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Upravnog vijeća
  • II. izmjene Plana nabave za 2021. godinu
  • Sklapanje izvansudske nagodbe

Objavljeno: 27.04.2021.


31. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 30.03.2021.g. u Domu za starije i nemoćne osobe "Sveti Antun". Na predmetnoj sjednici predložiti će se slijedeći dnevni red:

  • Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća
  • I. izmjene Financijskog plana za 2021. godinu
  • I. izmjene Plana nabave za 2021. godinu

Objavljeno: 25.03.2021.


29. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 04.02.2021.g. telefonskim putem (zbog Covid-19) sa slijedećim dnevnim redom:

  • Usvajanje završnog računa Doma za 2020.g.
  • Izvješće o sjednicama Upravnog vijeća održanima 2020.g.

Objavljeno: 01.02.2021.


24. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 16.06.2020.g. sa slijedećim dnevnim redom:

  • Donošenje I izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2020.g.
  • Donošenje I izmjena i dopuna Plana nabave Doma za 2020.g.
  • Informacija o načinu organizacije rada Doma za vrijeme COVID pandemije

Objavljeno: 15.06.2020.


22. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 27.02.2020.g. na kojoj će se:

  • usvojiti Izvještaj o radu Doma u 2019.g.
  • ravnateljica Doma podnijeti će Izvještaj o provedenom unutarnjem nadzoru u 2019.g.
  • voditeljica odjela njege i brige o zdravlju podnijeti će izvještaj o praćenju infekcija povezanih s zdravstvenom skrbi u Domu tijekom 2019.g. te predložiti Plan mjera za 2020.g.
  • donijet će se Plan i Program rada Doma za 2020.g.

Objavljeno: 20.02.2020.


19. sjednica Upravnog vijeća Doma održat će se 04.12.2019.g. na kojoj će se donijeti:

  • Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici za provođenje postupaka nabave u 2020.g.
  • VI. izmjena i dopuna Plana nabave Doma za 2019.g.
  • Plan nabave Doma za 2020.g.

Objavljeno: 03.12.2019.


U ponedjeljak, 28. listopada 2019.g. održat će se 17. sjednica Upravnog vijeća Doma:

  • Na sjednici će članovi Upravnog vijeća biti informirani o Ugovoru o pružanju socijalnih usluga kojeg je Dom potpisao s resornim Ministarstvom
  • Ravnateljica Doma najavit će izradu nove organizacije poslova u Domu

Objavljeno: 22.10.2019.


U utorak, 21.svibnja 2019.g. održat će se 13. sjednica Upravnog vijeća Doma:

  • na kojoj će se donijeti novi Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika

Objavljeno: 17.05.2019.


U srijedu  17. travnja 2019.g. u 08:30 sati održat će se 12. sjednica Upravnog vijeća Doma .

  • Na dnevnom redu sjednice je donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2019.g.

Objavljeno: 11.04.2019.


U četvrtak  26. ožujka 2019.g. održat će se 11. sjednica Upravnog vijeća Doma na kojoj će se donijeti:

  1.  Odluka o rasporedu rezultata prema godišnjem obračunu za 2018.g.
  2.  II izmjene i dopune Plana nabave Doma za 2019.g.

Objavljeno: 18.03.2019.


U četvrtak  28. veljače 2019.g. održat će se 10. sjednica Upravnog vijeća Doma na kojoj će se:

  1. razmatrati Izvještaj o radu Doma u 2018.g.
  2. razmatrati Izvještaj o praćenju infekcija povezanih s zdravstvenom skrbi u Domu te donijeti Plan praćenja infekcija u 2019.g.
  3. razmatrati Izvještaj ravnateljice o provedenim unutarnjim nadzorima tijekom 2018.g.
  4. donijeti Plan i program rada Doma u 2019.g.

Objavljeno: 20.02.2019.


U srijedu 30. siječnja 2019.g. održat će se 9. sjednica Upravnog vijeća Doma sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje Financijskog izvještaja o poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun za period 01.01. do 31.12.2018.g.
  2. Izmjene i dopune Plana nabave Doma za 2019.g.

Objavljeno: 28.01.2019.


U srijedu 09.01.2019.g. održat će se 8. sjednica Upravnog vijeća na kojoj će se donijeti Plan nabave Doma za 2019.g.

Objavljeno: 02.01.2019. 

 

 


Zaključci sa sjednica

 

Izvješće o održanoj 73. sjednici Upravnog vijeća

Dana 27. lipnja 2024. godine održana je 73. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 72. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojen izvještaj članova Upravnog vijeća o trenutnom financijskom stanju Doma

 


Izvješće o održanoj 72. sjednici Upravnog vijeća

Dana 29. svibnja 2024. godine održana je 72. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 71. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojeno Izvješće o prijedlogu I. Izmjene financijskog plana za 2024. godinu

 


Izvješće o održanoj 71. sjednici Upravnog vijeća

Dana 16. travnja 2024. godine održana je 71. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 70. sjednice Upravnog vijeća
   • Donošenje I. Izmjena financijskog plana za 2024. godinu

 


Izvješće o održanoj 70. sjednici Upravnog vijeća

Dana 04. travnja 2024. godine održana je 70. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 69. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesene II. izmjene plana nabave za 2024. godinu

 


Izvješće o održanoj 69. sjednici Upravnog vijeća

Dana 12. ožujka 2024. godine održana je 69. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 68. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesena Odluka o stavljanu izvan snage svih odluka i akata vezano za plaću i dodatke na plaću

 


Izvješće o održanoj 68. sjednici Upravnog vijeća

Dana 05. ožujka 2024. godine održana je 68. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 67. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojeno Godišnje izvješće o radu za 2023.godinu
   • Donesen plan i program rada za 2024. godinu
   • Usvojeno izvješće unutarnjeg nadzora za 2023. godinu
   • Razno

 


Izvješće o održanoj 67. sjednici Upravnog vijeća

Dana 28. veljače 2024. godine održana je 67. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 66. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesen godišnji plan rada 2024- intrahospitalne infekcije
   • Usvajanje izvješća bolničkih infekcija za 2023. godinu
   • Usvajanje financijskog izvještaja za 2023. godinu i bilješke
   • Donesen izvještaj o izvršenju financijskog plana
   • Donesen prijedloga I. rebalansa financijskog plana
   • Donesena odluke o raspodjeli rezultata
   • Donesene I. izmjene plana nabave za 2024. godinu
   • Razno

 


Izvješće o održanoj 66. sjednici Upravnog vijeća

Dana 31. siječnja 2024. godine održana je 66. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 65. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesena odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

 


Izvješće o održanoj 65. sjednici Upravnog vijeća

Dana 19. prosinca 2023. godine održana je 65. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 64. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesen financijski plan za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu uz obrazloženje usvojen na Županijskoj skupštini
   • Donesen prijedlog III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu
   • Donesen plan nabave za 2024. godinu
   • Donesena odluka o davanju ovlaštenja ravnateljici Doma

 


Izvješće o održanoj 64. sjednici Upravnog vijeća

Dana 14. studenoga 2023. godine održana je 64. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 63. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesena IV. izmjena plana nabave

 


Izvješće o održanoj 63. sjednici Upravnog vijeća

Dana 13. listopada 2023. godine održana je 63. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 62. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesen prijedlog financijskog plana za 2024. – 2026. godinu

 


Izvješće o održanoj 62. sjednici Upravnog vijeća

Dana 29. rujna 2023. godine održana je 62. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 61. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesene II. izmjene financijskog plana za 2023. godinu

 


Izvješće o održanoj 61. sjednici Upravnog vijeća

Dana 31. srpnja 2023. godine održana je 61. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 60. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojen izvještaj o izvršenju financijskog plana siječanj-lipanj 2023. godine
   • Donesena III. Izmjena plana nabave

 


Izvješće o održanoj 60. sjednici Upravnog vijeća

Dana 14. srpnja 2023. godine održana je 60. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 59. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesen Pravilnik o radu
   • Donesena odluka o iznajmljivanju poslovnog prostora
   • Usvojena Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Doma

 


Izvješće o održanoj 59. sjednici Upravnog vijeća

Dana 26. lipnja 2023. godine održana je 59. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 58. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesen Pravilnik o jednostavnoj nabavi
   • Donesen prijedlog Pravilnika o radu Doma

 


Izvješće o održanoj 57. sjednici Upravnog vijeća

Dana 26. svibnja 2023. godine održana je 57. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 56. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesena II. izmjena Plana nabave

 


Izvješće o održanoj 56. sjednici Upravnog vijeća

Dana 11. travnja 2023. godine održana je 56. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 55. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesena I. izmjena Plana nabave

 


Izvješće o održanoj 55. sjednici Upravnog vijeća

Dana 24.ožujka 2023. godine održana je 55. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 54. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesen Statut usklađen s aktualnim Zakonima
   • Usvojeno Godišnje izvješće o radu za 2022. godinu
   • Donesen Plana i program rada za 2023. godinu
   • Donesena Odluka o rasporedu rezultata prema godišnjem obračunu za 2022. godinu
   • Usvojeno obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2023. – 2025. godine
   • Usvojeno izvješće bolničkih infekcija za 2022. godinu
   • Usvojeno izvješće internog nadzora za 2022. godinu

 


Izvješće o održanoj 54. sjednici Upravnog vijeća

Dana 09. veljače 2023. godine održana je 54. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 53. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesen prijedlog novog Statuta usklađenog s aktualnim Zakonima
   • Donesen pokazatelj financijskog poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020/2021/2022. godine

 


Izvješće o održanoj 53. sjednici Upravnog vijeća

Dana 27.siječnja 2023. godine održana je 53. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 52. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesena odluka o poništenju natječaja za zakup poslovnog prostora od 17. siječnja 2023. godine
   • Donesena nova odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora-kafića

 


Izvješće o održanoj 52. sjednici Upravnog vijeća

Dana 17.siječnja 2023. godine održana je 52. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 51. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesena odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora-kafića

 


Izvješće o održanoj 51. sjednici Upravnog vijeća

Dana 22.prosinca 2022. godine održana je 51. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 50. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojen Financijski plan za 2023. godinu, projekcije plana za 2024. i 2025. godinu uz obrazloženje
   • Donesena III. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu
   • Usvojen Plan nabave za 2023. godinu
   • Donesena odluka o davanju ovlaštenja ravnateljici Doma

 


Izvješće o održanoj 50. sjednici Upravnog vijeća

Dana 30.studenoga 2022. godine održana je 50. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 49. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesene su VI. izmjene Plana nabave za 2022. godinu

 


Izvješće o održanoj 49. sjednici Upravnog vijeća

Dana 21. listopada 2022. godine održana je 49. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 48. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesena II. Izmjena i dopuna Financijskog plana

 


Izvješće o održanoj 48. sjednici Upravnog vijeća

Dana 30. rujna 2022. godine održana je 48. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 47. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojene V. izmjene Plana nabave za 2022. godinu

 


Izvješće o održanoj 47. sjednici Upravnog vijeća

Dana 19. kolovoza 2022. godine održana je 47. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 46. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesen zaključak o prijedlogu povećanja cijena usluga Doma

 


Izvješće o održanoj 46. sjednici Upravnog vijeća

Dana 30. lipnja 2022. godine održana je 46. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 45. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojena IV. Izmjena plana nabave za 2022. godinu

 


Izvješće o održanoj 45. sjednici Upravnog vijeća

Dana 27. svibnja 2022. godine održana je 45. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 44. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojena III. Izmjena plana nabave za 2022. godinu
   • Donesena odluka o davanju u zakup poslovnih prostorija Doma

 


Izvješće o održanoj 44. sjednici Upravnog vijeća

Dana 29. travnja 2022. godine održana je 44. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 43. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojena I. izmjena Financijskog plana za 2022. godinu
   • Usvojena II. izmjena Plana nabave za 2022. godinu.

 


Izvješće o održanoj 43. sjednici Upravnog vijeća

Dana 29. ožujka 2022. godine održana je 43. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 42. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojena Odluka o rasporedu rezultata prema godišnjem obračunu za 2021. godinu
   • Usvojena I. izmjene Plana nabave za 2022. godinu.

 


 Izvješće o održanoj 42. sjednici Upravnog vijeća

Dana 25. veljače 2022. godine održana je 42. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 41. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojeno Godišnje izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2021. godinu
   • Usvojen Plan i program rada za 2022. godinu
   • Usvojeno izvješće o praćenju infekcija povezanih s zdravstvenom skrbi u Domu tijekom 2021. godine
   • Usvojeno izvješće o Unutarnjem nadzoru za 2021. godinu.

 


 Izvješće o održanoj 41. sjednici Upravnog vijeća

Dana 28. siječnja 2022. godine održana je 41. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 40. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojen financijski rezultat Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun za 2021. godinu
   • Donesena odluka o prihvaćanju ponude za meso i mesne proizvode-grupa 1 temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti

 


Izvješće o održanoj 40. sjednici Upravnog vijeća

Dana 27. prosinca 2021. godine održana je 40. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 39. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojene III. Izmjene Financijskog plana za 2021. godinu
   • Usvojen Financijski plan za 2022. godinu
   • Donesena odluka o davanju ovlaštenja ravnateljici za postupak javne i jednostavne nabave u 2022. godini
   • Donesena odluka o članovima Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi za kontrolu i sprečavanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi (bolničke infekcije)

 


Izvješće o održanoj 39. sjednici Upravnog vijeća

Dana 17. studenoga 2021. godine održana je 39. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 38. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojen je plan nabave za 2022. godinu
   • Donesena odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Doma
   • Donesena je odluka da neće doći do povećanja cijena smještaja u Domu u 2021. godini

 


Izvješće o održanoj 38. sjednici Upravnog vijeća

Dana 20. listopada 2021. godine održana je 38. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 37. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesenaje odluka o imenovanju ravnateljice Doma, Štefici Ljubić Mlinac, dipl.soc.rad., na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.  Odluka je donesena nakon provedenog javnog natječaja na koji je pristigla samo jedna prijava dosadašnje ravnateljice Štefice Ljubić Mlinac.

 


Izvješće o održanoj 37. sjednici Upravnog vijeća

Dana 29. rujna 2021. godine održana je 37. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 36. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesena odluka o II. izmjenama Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun

 


Izvješće o održanoj 36. sjednici Upravnog vijeća

Dana 24. kolovoza 2021. godine održana je 36. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 35. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesena odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun

 


Izvješće o održanoj 35. sjednici Upravnog vijeća

Dana 27. srpnja 2021. godine održana je 35. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 34. sjednice Upravnog vijeća
   • Usvojene III. Izmjene plana nabave

 


 

Izvješće o održanoj 34. sjednici Upravnog vijeća

Dana 30. lipnja 2021. godine održana je 34. sjednica Upravnog vijeća.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 33. sjednice Upravnog vijeća
   • Potvrđen izbor člana Upravnog vijeća- korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun

 


33. sjednica Upravnog vijeća održana je 27.05.2021.g.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 32. sjednice Upravnog vijeća
   • Donesena je odluka o raspisivanju i objavi natječaja za izbor ravnatelja/ice Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun

 


32. sjednica Upravnog vijeća održana je 28.04.2021.g.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 31. sjednice Upravnog vijeća
   • Prihvaćene su II. izmjene Plana nabave za 2021. godinu

 


31. sjednica Upravnog vijeća održana je 30.03.2021.g.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Zapisnik sa 30. sjednice Upravnog vijeća
   • Prihvaćene su I. izmjene Financijskog plana za 2021. godinu
   • Prihvaćene su I. izmjene Plana nabave za 2021. godinu

 


30. sjednica Upravnog vijeća održana je 18.02.2021.g.

Na sjednici je jednoglasno:

   • Usvojen Izvještaj o radu Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun u 2020.g.
   • Prihvaćen Izvještaj o praćenju infekcija povezanih s zdravstvenom skrbi u Domu tijekom 2020.g. i donesen Plan praćenja infekcija u 2021.g.
   • Donosena Odluka o rasporedu rezultata prema godišnjem obračunu za 2020.g.
   • Prihvaćeno Izvješće ravnateljica o unutarnjem nadzoru provedenome u Domu 2020.g.
   • Donesen Plan i programa rada Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun za 2021.g.

 


29. sjednica Upravnog vijeća održana je 04.02.2021.g.

Sjednica se radi COVID-a održala telefonskim putem.

Na sjednici je:

   • Usvojen Završni račun Doma za 2020.g.
   • Prihvaćeno Izvješće o sjednicama Upravnog vijeća koje su održane u 2020.g.

 


 21. sjednica Upravnog vijeća održana je 29.01.2020.g.

Na sjednici je:

   • Usvojen je Završni račun o poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun za 2019.g.
   • Usvojen je Izvještaj o radu Upravnog vijeća Doma u 2019.g.

18. sjednica Upravnog vijeća održana je 19.11.2019.g.

Na sjednici su doneseni:

   • II izmjene i dopune Financijskog plana Doma za 2019.g.
   • Financijski plan Doma za 2020.g. s projekcijama za 2021. i 2022.g.
   • odluka o izmjenama Odluke o rasporedu rezultata poslovanja prema God.obračunu za 2018.g.
   • V izmjene i dopune Plana nabave Doma za 2019.g.
   • zaključci po anonimnoj predstavci radnika Doma

16. sjednica Upravnog vijeća održana je 25.09.2019.g.

Na sjednici su:

   • donesene su IV izmjene i dopune Plana nabave Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun za 2019.g.
   • Upravno vijeće informirano je i o rezultatima natječaja za izbor voditelja računovodstva, nakon kojeg je izabrana kandidatkinja Kristina Papa, dipl.ecc.

15. sjednica Upravnog vijeća održana je 16.07.2019.g.

Na sjednici je:

   • usvojen polugodišnji izvještaj o poslovanju Doma u prvih 6 mjeseci 2019.g.
   • razmatran je zahtjev radnice Marice Pavlić za rad nakon 65. godine života
   • dana informacija o rezultatima natječaja objavljenog za davanje u zakup poslovnog prostora
   • informirano Upravno vijeće o suglasnosti osnivača za zapošljavanje voditelja računovodstva i objavi natječaja za izbor kandidata za to radno mjesto

14. sjednica Upravnog vijeća održana je 18.06.2019.g.

Na sjednici su donesene:

   • III izmjene i dopune Plana nabave Doma za 2019.g.
   • Odluka o objavi natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Domu

Na 12. sjednici održanoj 17. travnja 2019.g. Upravno vijeća donijelo je

   • I izmjene i dopune Financijskog plana Doma za 2019.godinu.

28.02.2019.g. održana je 10. sjednica Upravnog vijeća Doma na kojoj je:

   • usvojen Izvještaj o radu Doma u 2018.g.
   • prihvaćen Izvještaj o praćenju infekcija povezanih s zdravstvenom skrbi u Domu tijekom 2018.g. te donesen Plan praćenja infekcija tijekom 2019.g.
   • prihvaćen Izvještaj ravnateljice o provedenim unutarnjim nadzorima u Domu tijekom 2018.g.
   • donesen je Plan i program rada Doma za 2019.g.

30.01.2019.g. održana je 9. sjednica Upravnog vijeća Doma na kojoj je:

   • usvojen Financijski izvještaj o poslovanju Doma u 2018.g.
   • donesene I izmjene i dopune Plana nabave Doma u 2019.g.

 09.01.2019.g. održana je 8. sjednica Upravnog vijeća Doma na kojoj je donesen Plan nabave Doma za 2019.g.


18.12.2018.g. održana je 7. sjednica Upravnog vijeća na kojoj je donesena: 

   • III izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2018.g.
   • V izmjena i dopuna Plana nabave Doma za 2018.g.
   • Financijski plan Doma za 2019.g. s projekcijama za 2020. i 2021.g.
   • Odluka o ovlaštenju ravnateljici za donošenje odluka o postupcima jednostavne i javne nabave u 2019.g.
   • Zaključak o održavanju sjednica Upravnog vijeća najmanje jednom mjesečno

 

logoSVAa

Adresa

Kukuljevićeva 2, 47000 Karlovac

Kontakt telefon

 +385 (0) 47 542 700 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI ANTUN 

Kukuljevićeva 2 
47000 Karlovac

Telefon

047 542 700 

Elektronička pošta

dom@domsvantun.hr

OIB:54912090749 
IBAN:HR2324020061100672873 
Za uplate iz inozemstva: SWIFT/BIC:ESBCHR22

Image
Obavijest o kolačićima
Obavijest o kolačićima

www.dom-svantun.hr koristi kolačiće (cookies) za omogućavanje funkcionalnosti same stranice. Klikom na Prihvaćam kolačiće slažete se s korištenjem kolačića.