STRUČNO VIJEĆE


Stručno vijeće je stručno i savjetodavno tijelo Doma koje čine svi stručni radnici Doma. Stručno vijeće obavlja stručno-savjetodavne poslove i zadaće koji se odnose na pripremu materijala za rad Upravnog vijeća i ravnatelja u svezi stručnog rada u Domu , a osobito:

 

  • razrađuje i predlaže plan i program rada i brine  njegovu ostvarivanju,
  • raspravlja o stručnim pitanjima u radu Doma
  • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti,
  • razrađuje i utvrđuje procjene potreba i mogućnosti dugoročnog razvoja Doma u skladu s dugoročnim planovima  razvoja socijalne skrbi
  • kao pomoćno tijelo pomaže ravnatelju u nadzoru i koordiniranju stručnog rada u Domu i njegovog unapređenja,
  • predlaže mjere za stručno usavršavanje radnici
  • obavlja druge poslove utvrđene statutom
  • obavlja i druge stručne i savjetodavne poslove  predviđene Zakonom, općim aktima i pravilima struke, te razmatra  i druga pitanja prema općem aktu ili prema odluci Upravnog vijeća ili ravnatelja.

 


Sjednice Stručnog vijeća održavaju se svaka tri mjeseca, a prema ukazanoj potrebi i češće.


 

logoSVA113.png

Kukuljevićeva 2 
47000 Karlovac

Telefon: 00385(0)47542700 

Email: dom@domsvantun.hr 

© Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun 2023.

Search