povjerenik

   Pristup informacijama

 

Propisi iz područja prava na pristup informacijama:

Ostali propisi: 

 

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za starije i nemoćne osobe Sveti Antun putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama: 

 

“Sukladno članku 5. stavka 3. Zakona, “informacija” je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis)i, koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti” .

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije. 

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

 

  • 2019. godina - izvješće: ( PDF , csv )
  • 2018. godina - izvješće: ( PDF , csv )
  • 2017. godina - izvješće: ( PDF , csv )

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti: 

  • poštom na adresu: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SV.. ANTUN, Kukuljevićeva 2, Karlovac 47000
  • elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Službenik za informiranje

Dubravka Favro, dipl.soc.rad.   (odluka )

Kontakt podaci:  

  • telefon: 047 542 700
  • elektronička pošta:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.


 


 

logoSVA113.png

Kukuljevićeva 2 
47000 Karlovac

Telefon: 00385(0)47542700 

Email: dom@domsvantun.hr 

© Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun 2023.

Search