PLANOVI I IZVJEŠĆA O RADU DOMA

 


Plan i program rada


Plan i program rada Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2023. godinu

- preuzimanje dokumenta:   .PDF

 

Plan i program rada Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2022. godinu

- preuzimanje dokumenta:   .PDF

  

Plan i program rada Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2021. godinu

- preuzimanje dokumenta:   .PDF

 

 Plan i program rada Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2020. godinu

- preuzimanje dokumenta:   .PDF

 

Plan i program rada Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2019. godinu

- preuzimanje dokumenta:   .PDF

 

 Plan i program rada Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2018. godinu

- preuzimanje dokumenta:  .PDF

 


Izvješća o radu


Godišnje izvješće o radu doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2022. godinu

- preuzimanje dokumenta:  .PDF

 

Godišnje izvješće o radu doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2021. godinu

- preuzimanje dokumenta:  .PDF

 

Godišnje izvješće o radu doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2020. godinu

- preuzimanje dokumenta:  .PDF

 

Godišnje izvješće o radu doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2019. godinu

- preuzimanje dokumenta:  .PDF

 

Godišnje izvješće o radu doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2018. godinu

- preuzimanje dokumenta:  .PDF

 

 Godišnje izvješće o radu doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac za 2017. godinu

- preuzimanje dokumenta:  .PDF

 


 

logoSVA113.png

Kukuljevićeva 2 
47000 Karlovac

Telefon: 00385(0)47542700 

Email: dom@domsvantun.hr 

© Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun 2023.

Search