POSLOVNE INFORMACIJE


U ovom dijelu web portala Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun, objavljujemo informacije koje smo obvezni prema zakonodavstvu RH. U izbornicima pored ovog teksta možete pogledati objave iz segmenta javne nabave, fiskalnog poslovanja, natječaja za usluge i zapošljavanje, pritupu informacijama i sigurnosnoj politici iz aspekta zaštite osobnih podataka dionika u poslovnim procesima.

U nastavku ove stranice objavljene su izjave i interni akti iz područja javne nabave i fiskalnog poslovanja Doma.


 

Javna i jednostavna nabava

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik se objavljuje temeljem članka 12. stavak 1. i članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) - dokument-preuzimanje

--Vrijeme objave: 28.06.2023. 

 

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u javnoj nabavi

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) Dom za starije i nemoćne oosbe Sveti Antun, kao javni naručitelj, obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnici naručitelja iz čl. 76. st. 2 toč. 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe bili u sukobu interesa. 

Izjava - preuzimanje

 

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA

Pravilnik se objavljuje temeljem članka 15. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) - dokument-preuzimanje

--Vrijeme objave: 27.06.2017. 

 

Nacrt Općeg akta

Nacrt Općeg akta o provedbi postupaka jednostavne nabave - dokument-preuzimanje

--Vrijeme objave: 26.05.2017. 

 

Obrazloženje Općeg akta

Obrazloženje Općeg akta o provedbi postupaka jednostavne nabave - dokument-preuzimanje

--Vrijeme objave:26.05.2017.

 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o nacrtu Općeg akta o provedbi postupaka jednostavne nabave - dokument-preuzimanje

--Vrijeme objave:26.05.2017.

 


 

Fiskalno poslovanje

 

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA

Na temelju čl. 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun, a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11,106/12,130/13,19/15 i 119/15) ravnateljica je donijela Proceduru naplate prihoda ( Verzija 1.0 od 17.05.2016.)

Dokument-preuzimanje

--Vrijeme objave:17.05.2016.

 

Procedura zaprimanja e-računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Temeljem članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun, Karlovac, a u vezi sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19) ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun, donosi dana 01.06.2020. godine Proceduru zaprimanja e-računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja.

Dokument-preuzimanje

--Vrijeme objave:30.06.2020.

 


 

logoSVA113.png

Kukuljevićeva 2 
47000 Karlovac

Telefon: 00385(0)47542700 

Email: dom@domsvantun.hr 

© Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun 2023.

Search