Organizacija Doma Sv. Antun


Dom "Sveti Antun" je javna ustanova za obavljanje socijalnih usluga skrbi i njege o odraslim osobama (starije i nemoćne osobe).

Osnivačka prava i dužnosti nad Domom ima Karlovacka županija. Dom posluje i obavlja svoju djelatnost samostalno u skladu i na način određen Zakonom o socijalnoj skrbi, Zakonom o ustanovama i drugim propisima, aktom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Doma te pravilima struke.

Ravnateljica organizira te vodi poslovanje i stručni rad Doma, predstavlja i zastupa Dom te je odgovorna za zakonitost rada.

Ravnateljica Doma je Štefica Ljubić Mlinac, dipl. soc. radnik.

Radi obavljanja djelatnosti u Doma su ustrojene slijedeće organizacijske jedinice: 

  1. Odjel njege i brige o zdravlju - voditeljica: Nedeljka Bodrožić, bacc.physioth.
  2. Odjel prehrane i nabave - voditelj: Miljenko Kosijer
  3. Odjel općih i tehničkih poslova -  voditeljica: Alenka Crljenica, mag.iur.

Poslovi socijalnog rada, radne terapije, računovodstveni i poslovi pomoći u kući obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Podatke za kontakt možete naći pod rubrikom Kontakt.


logoSVA113.png

Kukuljevićeva 2 
47000 Karlovac

Telefon: 00385(0)47542700 

Email: dom@domsvantun.hr 

© Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun 2023.

Search